Čestné občanství Karlových Varů dostane pravoslavný duchovní

Letos čestné občanství Karlových Varů udělí město pravoslavnému duchovnímu Nikolaji Leščeňukovi. Rozhodla o tom městská rada. Cenu města dostanou také František Mikeš mimo jiné za celoživotní práci v lázeňství a Otta Němec za propagaci Karlových Varů.

Děkan pravoslavného chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech Nikolaj Liščeňuk získá každoročně udělované čestné občanství lázeňského města za zásluhy o rekonstrukci významných kulturních památek, především chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla jako jedné dominant Karlových Varů a také za jeho bohatou kulturní činnost a za šíření dobré pověsti města mezi věřícími i představiteli pravoslavné církve z celého světa.

František Mikeš dostane Cenu města za celoživotní práci v oboru lázeňství a za jeho propagaci města Karlovy Vary v České republice i v zahraničí. Otta Němec získá Cenu města in memoriam za celoživotní úsilí o propagaci Karlových Varů a jeho výjimečných hodnot, společenskou, kulturní i ekonomickou prosperitu.

Ocenění a čestné občanství se tradičně předává při zahájení lázeňské sezony. To bylo letos zatím přesunuto z prvního květnového víkendu na 29. až 31. května.

vera/čtk